นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง ตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมพร้อมคณะข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม  ร่วมโครงการจังหวัดเคลี่อนที่ ประจำปี 2555 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านโคกกลาง ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170

Advertisements