เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายสาธิต ด้วงคำภารักษ์ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และนางอุไร ขวัญเจริญศรีนักวิชาการวัฒนธรรม ชำนาญการพิเศษ ได้ร่วมพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ “หลวงพ่อพระแสง” เพื่อความเป็นศิริมงคลในการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2555 ณ วัดศรีเทพประดิษฐาราม

Advertisements