การแสดงอำเภอปลาปาก ณ เวทีวัฒนธรรม งานไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 จัดโดยสภาวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม  หน้าตลาดอินโดจีนลานตะวันเบิกฟ้า

 

Advertisements