นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอ จัดประกอบพิธีอาบรังสีพระธาตุจำลอง 10 พระธาตุ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสักการะบูชาในงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด ประจำปี 2555 โดยมีนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี ณ วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม ในวันที่ 22 ตุลาคม 2555 เวลา 16.00 น.

Advertisements