นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดนครพนมประชุมข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม เตรียมงานการประกอบพิธีอาบรังสีพระธาตุจำลอง 10 พระธาตุและพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์งานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด ประจำปี 2555 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2555 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม

Advertisements