การแสดงอำเภอท่าอุเทน ณ เวทีวัฒนธรรม งานไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 จัดโดยสภาวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมหน้าตลาดอินโดจีนลานตะวันเบิกฟ้า

Advertisements