การแสดงอำเภอนาหว้า ณ เวทีวัฒนธรรม งานไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 จัดโดยสภาวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมหน้าตลาดอินโดจีนลานตะวันเบิกฟ้า

 

Advertisements