เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ได้มีขบวนแห่ปราสาทผึ้ง งานไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2555 ซึ่งเป็นขบวนแห่ปราสาทผึ้งของชุมชนต่าง ๆ ในอำเภอเมืองนครพนม โดยขบวนแหเริ่มจากหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ มาสิ้นสุดที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งมีขบวนแห่แต่ละชุมชมจัดได้สวยงามและมีผู้คนให้ความสนใจมารอชมขบวนแห่เป็นจำนวนมาก

Advertisements