นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมมอบเกียรติบัตรโครงการร้านเกมส์สีขาว ประจำปี 2555 ให้กับผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครพนม วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมศาลากลาง (หลังใหม่) ชั้น 5 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 

Advertisements