การแสดงอำเภอโพนสวรรค์ ณ เวทีวัฒนธรรม งานไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 จัดโดยสภาวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมหน้าตลาดอินโดจีนลานตะวันเบิกฟ้า

 

Advertisements