สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2555 ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม จะดำเนินการจัดทำโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2556 แบ่งประกวด ออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนส่งเข้าประกวดได้ระดับละ 1 ทีม ๆ ละ 5 คน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดไปเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคต่อไป คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

Advertisements