เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายสาธิต ด้วงคำภารักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม นางอุไร ขวัญเจริญศรี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษและคณะข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ ศาลากาญจนาภิเษก วัดธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีนายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารอาคารสงเคราะห์และบุคลากรของธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้

 

Advertisements