เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดนครพนมและข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ณ อาคารสนเทศเพื่อการบริหาร ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีวิทยากร คือ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ซึ่งท่านได้ให้เกียรติมาบรรยายในครั้งนี้

Advertisements