หน้าแรก

ประชุมเตรียมงานการประกอบพิธีอาบรังสีและพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์

ใส่ความเห็น

นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดนครพนมประชุมข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม เตรียมงานการประกอบพิธีอาบรังสีพระธาตุจำลอง 10 พระธาตุและพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์งานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด ประจำปี 2555 เพิ่มเติม

Advertisements

พิธิสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฯ

ใส่ความเห็น

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายสาธิต ด้วงคำภารักษ์ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และนางอุไร ขวัญเจริญศรีนักวิชาการวัฒนธรรม ชำนาญการพิเศษ เพิ่มเติม